Bezpečnost zvonění

 

Zásady bezpečnosti při zvonění:


Zvoníci provádějí zvonění dobrovolně, na vlastní nebezpečí a bez nároku na odměnu.

Před zahájením zvonění zvoník vždy provede vizuální kontrolu zvonu. Zejména se zaměří na upevnění zvonu k hlavě zvonu a na závěs srdce zvonu. V případě viditelných závad například povolených šroubů závěsu, poškozeného řemenu závěsu srdce a podobně zvoník zvonění neprovede a závadu nahlásí správci kostela.

Pokud by zvon při zvonění vydával změněný (např. "nakřáplý") zvuk zvoník zvonění ihned ukončí a závadu nahlásí správci kostela.

V průběhu zvonění zvoník nestojí pod zvonem, ale stranou zvonu. Pokud jsou zvonění přítomny další osoby, nesmí stát v prostoru pod zvonem ani na schodišti. Další osoby se mohou zdržovat pouze v nejvyšším patře věže stranou zvonu. Děti mohou být přítomny pouze v doprovodu dospělé osoby.
V průběhu zvonění osoby přítomné ve zvonici stojí na místě až do úplného zastavení pohybu zvonu.


Při zvonění zvoník používá chrániče sluchu. Pokud jsou ve zvonici při zvonění přítomny další osoby a nemají chrániče sluchu, chrání si sluch přitisknutím dlaní na uši.

Před zvoněním zvoník otevře okénka a zajistí je položením cihel na parapet. Po ukončení  cihly vrátí zpět na trámy a okénka zavře.


Zvonění smí provádět pouze proškolený zvoník.

Buďte opatrní, úder zvonem do hlavy by mohl být fatální!!!V Lužné 4. 4. 2013                

Jiří Parkman